Hoogbouw is veel te duur en levert niet de gewenste woonruimte op, meent architect Sjoerd Soeters. Volgens architect Robbert Guis is verdichten meer dan een rekensom van hoe hoog of laag een gebouw moet zijn. Veel efficiënter is het om te praten over wat er al is en hoe je hier het best op kunt reageren.

VOOR DE ARCHITECT door Robbert Guis

Het verdichten van steden is essentieel voor onze nieuwe economie. Om meer in cirkels te denken in plaats van groei, zullen we onze huidige steden beter moeten inrichten en bestaande stromen in de stad beter op elkaar afstemmen. En dus geen monofunctionele woonwijken aan de rand van de stad meer bouwen. Om daar vervolgens weer nieuwe infrastructuur naar toe aan te leggen.

Frisse wind

Volgens mij is het tijd voor een frisse wind door onze steden. De context waarin we de komende jaren ontwerpen, is een andere dan die van tien jaar geleden. Dat komt doordat de economie verandert, we het klimaatprobleem moeten oplossen, en veiligheid en gezondheid belangrijke thema’s zijn geworden.

Constante verandering

Als architect wil ik gaan onderzoeken hoe we ons thuis kunnen voelen in onze leefomgeving, terwijl ondertussen de context waarin we leven in versneld tempo verandert. Ook omdat we weten dat de wereld constant kan veranderen, zullen we anders om moeten gaan met ons vak dat tergend langzame processen kent en voor de lange duur bedoelt is.

Hoe willen we wonen en leven?

Wat ik in de huidige discussie mis, is een gesprek over de vraag waar en hoe we willen leven. En niet of de ene bouw minder efficiënt is dan de andere. Vanuit pop-up bewegingen zijn bijvoorbeeld plekken ontstaan waar de nieuwe economie zich afspeelt en die ontzettend populair zijn. In is de Fenix Food Factory in Rotterdam Katendrecht kun je heerlijke lokale producten kopen en eten. Heel Barendrecht loopt er op zondag voor uit.

Programmatische verdichting

Dit soort informele plekken die je steeds meer ziet, zijn voor mij een grote inspiratiebron voor het nadenken over de toekomst van de stad. Zeker in een stad die programmatisch gezien verder zal verdichten. In een menging van wat er allemaal te doen is. In de monofunctionele, modernistische stad wil ik niet meer wonen.

Variëteit

Ik zoek naar meer variëteit van programma per wijk en streef naar meer eigen identiteit per wijk. Ook de samenhang tussen die activiteiten en programma’s is van belang. Interactie tussen mensen. Hierin speelt inclusiviteit een grote rol. Hoe haakt iedereen aan op deze veranderde stad?

Leegstand als motor

De pop-up bewegingen zijn ontstaan vanuit leegstand of onbruik. Hierdoor is de huurprijs laag en kunnen nieuwe ondernemers hun plek maken. Daarmee zijn ze vaak de aanjagers van stedelijke ontwikkeling in een bepaald gebied. Gekscherend kun je beargumenteren dat leegstand een motor kan zijn voor stadsvernieuwing.

Meer dan een rekensom

Als architecten en stedebouwers op zoek zijn naar een nieuw tabula rasa, dan zoeken ze die in de leegstand en onbruik van bestaande gebouwen in onze steden. Efficiënt nadenken over een groeiende stad (in Nederland) is meer dan een rekensom van hoe hoog of hoe laag en hoe lang of hoe breed een stadsblok of gebouw moet zijn. Veel efficiënter is het om te praten over wat er al is. En hoe je hier het best op kan reageren.

Betaalbare stad

Bij verdichting speelt de vraag hoe we de stad betaalbaar houden een grote rol. Hier heb ik nu nog geen antwoord op. Maar als ik zie dat in de grote steden enorme hoeveelheden huizen moeten worden gebouwd, dan ligt daar een kans om dit samen op te pakken met ontwikkelaars, gemeente, stadmakers, ondernemers en gebruikers. Hoe koppelen we al hun ideeën? Dat is toch de grote uitdaging van deze tijd.

31 januari 2016