Robbert Guis (1988) is een architect en startte begin 2018 architectenbureau Flocks. Hij is als universitair docent verbonden aan de afdeling Architectuur van de TUDelft. Robbert heeft ruim 10 jaar ervaring in het werkveld van de architectuur.

Als jonge eerstejaars student van de TUDelft werkte hij één dag per week als tekenaar bij BYTR in Rotterdam en vervolgens als ontwerper bij ANA architecten in Amsterdam. Vanaf 2010, werkte Robbert drie jaar als studenten assistent voor Prof. Dick van Gameren en de leerstoel Architectuur en Woningbouwontwerp van de TUDelft. In 2013 is hij daar afgestudeerd met het ontwerpende onderzoek De Architectuur Van Het Boerenbouwen.

Na zijn studie werkte Robbert 4,5 jaar bij internationaal en multidisciplinaire bureau Mecanoo Architecten. In deze periode werkte hij als architect aan diverse projecten in de woningbouw, onderwijs en tentoonstellingsontwerp. Daarnaast leidde hij Mecanoo’s onderzoekslab Mec-lab waarbij hij studies deed naar Engelse woningbouw typologieën voor de RIBA en stedelijke ontwikkeling in Rotterdam Zuid, Sloterdijk Amsterdam en rondom de snelweg A13.

Naast werk voor andere organisaties ontwikkelde Robbert met zijn eigen studio verschillende projecten. Vaak in samenwerking met kunstenaars en ontwerpers. Zo startte hij in 2013 samen met fotograaf Darryll Atema het fotoproject Het Overal dat werd gepubliceerd en tentoongesteld. Hij was één van de initiatiefnemers van Where We’ve Met Festival en hij werkte in samenwerking met Ge’staltung en de gemeente aan de realisatie van een vernieuwde publieke ruimte in Schiedam.

Robbert geeft sinds een aantal jaar lezingen op de Universiteit Utrecht (Planologie) en Technische Universiteit Delft (Architectuur). Hij is universitair docent bij de TUDelft en levert bijdragen aan DASH (Delft Architectural Studies on Housing).