Terwijl verandering, updates en innovaties steeds sneller en sneller tot ons komen, leven we in steden die in al dit geweld een plek moeten zijn, waar we in alle rust onszelf kunnen blijven. De stad vormt het prachtige paradox van alles wat blijft en alles dat gaat. Daarom moet de stad van de toekomst veerkrachtig zijn. Wij noemen dat: 0.0 Goed in de basis, krachtig genoeg om steeds anders gebruikt te worden, flexibel genoeg om duurzaam te zijn.

Vervaag de grenzen tussen stad en land en geef ruimte aan de natuur.

Na de Alexanderknoop in Rotterdam te hebben geobserveerd, geanalyseerd, ontdekt, besproken en bediscussieerd zijn we tot het volgende inzicht gekomen. Om te zorgen dat de Alexanderknoop in de toekomst van betekenis kan zijn voor de agglomeratie Rotterdam, moet het gebied zich emanciperen van een verzameling woonbuurten in een polder naar een duurzaam stuk stad.

De grote parkeerplaats bij het Alexandrium in Rotterdam (foto: Yorit Kluitman)

Door het stedelijk weefsel te versterken maken we van bestaande barrières, schakels die het hele gebied meer kwaliteit geven. Een ontwerp voor het slimmer inrichten van de bestaande lege en mono-functionele (infrastructurele-) ruimten tussen de woonwijken en het centrumgebied bleek een oplossing. In deze zippers integreren we nieuwe systemen, leggen we betere connecties en maken we ze tegelijkertijd fijne plekken om te verblijven.

In de toekomst vervagen grenzen tussen wat stad en land is, wat tijdelijk en permanent is en van wat internationaal en lokaal is.

De ontwerpstudie heeft ons veel nieuwe inzichten gegegeven over hoe de stad zich in de toekomst zal ontwikkelen. We hebben ze samengevat in 9 lessen, die wij zelf in elk geval gaan gebruiken bij onze eigen plannen en projecten in de toekomst.

PROJECTINFORMATIE

De studie ‘De stad van de Toekomst’ een gezamenlijk initiatief is van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK. 

 

TEAM FLOCKS

Robbert Guis, Flocks (teamleider en architectuur), Wieke Villerius (stedenbouwkundige) en Rohan Varma, IND-studio (architectuur), Bas Mentink, Royal HaskoningDHV (duurzaamheid), Jasper Stam, Rijms bv (projectontwikkelaar), Jacob Tiellemans, Antea Group (adviseur smart mobility en fiets), Joost Aalbers, Antea Group (adviseur circulariteit), Mieke Peeters, Antea Group (adviseur omgevingsmanagement) en Yorit Kluitman (grafische vormgeving en fotografie)